OSGB

OSGB DEVAMI»

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ DEVAMI»

OSGB FİRMALARI

OSGB FİRMALARI DEVAMI»

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ DEVAMI»

RİSK ANALİZİ

RİSK ANALİZİ DEVAMI»

 

Tag Archives: osgb firmalari listesi istanbul

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞVEREN SORUMLULUKLARİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  İŞVEREN  SORUMLULUKLARI

6331 sayılı İs Sağlığı ve Güvenliği yasası ilk olarak 30 Haziran 2012 Tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanmış ve bu yasa gerek sektörden gerekse  sivil toplum kuruluşlarından gelen istekler üzerine yasanın yoruma açık ve piyasa gereksinimlerini karşılamayacağı düşünülen alanlarını düzenlemek amacı ile tebliğler ile Osgb Ortak Sağlık Güvenlik kuruluşlarının yetkilendirilmesinde , İş Güvenliği Uzmanlarının sınıflandırılmasında , İşletmelerin faaliyet alanlarına göre Çok tehlikeli , tehlikeli ve  az tehlikeli sınıflandırmalarında , iş verenin yükümlülüklerinde belirli değişikliklere gidilmiştir.

6331 Sayılı İs Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre işverenler kademeli geçiş süreçlerinde bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi  ile anlaşma yapmak  zorunluluğu  ile birlikte ;

- Çalışanlar sağlık gözetiminden geçmeden işe başlatmama

-  işyerinde acil durumlara karşı eylem planı hazırlama

- Çalışanlara, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş sağlığı güvenliği eğitimi verdirmek

  (Bu eğitim bakanlık tarafından yetkilendirilmiş İş Güvenliği Uzmanı tarafından verilir)

- Risk değerlendirmesinin yapılmaması ve Risk analizinin oluşturulması

gibi en temel iş sağlığı güvenliği önlemlerinin alınmasını zorunlu hale getirmiştir.