ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ

OSGB firmaları : Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerdir.

OSGB

OSGB DEVAMI»

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ DEVAMI»

OSGB FİRMALARI

OSGB FİRMALARI DEVAMI»

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ DEVAMI»

RİSK ANALİZİ

RİSK ANALİZİ DEVAMI»

 

OSGB FİRMALARI

OSGB Firmaları yani Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Firmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yetkilendirme dairesi Başkanlığı tarafından Kurumlarda 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası açısından yapılması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarını yönetmek ve yürütmek üzere yetkilendirilmiş kuruluşlardır. OSGB Firmaları yetkilendirme sürecinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Doğrultusunda gerekli hazırlıklarını yapar ve ÇSGB tarafından yapılan deneti ile yeterli görülür iseler OSGB yetkisi ile yetkilendirilirler. Bu OSGB Firmaları Tam zamanlı olarak en az bir tane İş güvenliği Uzmanı , İş yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli bulundurmak zorundadırlar. Bu yetkilendirme sürecinde OSGB firmaları yetkili olarak sınırsız haklara sahip değillerdir. OSGB ler yani OSGB Firmaları ancak kuruldukları il ve o ile sınır iller dahilinde OSGB Hizmeti verebilirler. OSGB Firmaları Hizmet süresi bir işletmede işletmenin çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre belirlenmekte olup bir iş güvenliği uzmanı ve ya iş yeri hekimi  Bir ayda en fazla 180 saat ve fazla mesai süresi kadar hizmet verebilmektedir. OSGB Firmasıyım her işletmeye hizmet veririm kavramı da yanlıştır çünkü işletmeler tehlike sınıfına göre İş Güvenliği Uzmanı ataması gerekir ve Çok Tehlikeli Sınıfta Bulunan işletmeler için en az B sınıfı İş güvenliği uzmanı atanması gerekmektedir.

OSGB Firmalarının kuruluş amacı İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarını yürütmektir ve bu misyona bağlı kalmadan hareket eden OSGB Firmaları ÇSGB tarafından gerekir ise yetkilendirme iptali ile cezalandırılmaktadırlar. OSGB Firmaları 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 1 Ocak 2013 Tarihinde Yürürlüğe girmesi ile hızlı bir şekilde kurulmaya başladı ve bu süreçte özellikle 3o Haziran  2013 Tarihinde Tehlikeli ve Çok tehlikeli Sınıfta ki işletmelerin OSGB hizmeti alması zorunluluğu nedeni ile kuruluşlarını hızlandırdılar. Bu durum bir İş Güvenliği OSGB Firması rantına dönüşmüş gibi gözüksede yasanın yürürlüğe girmesi ile şu an Türkiye’de ki İş Güvenliği Uygulamalarının daha iyi bir duruma geleceği ve işverenler açısından daha çok kar daha az maliyet kavramının daha çok kar ama  daha çok güven olarak değiştireceğini ön görmek zor olmasa gerektir.

OSGB NEDİR

OSGB  NEDİR ?

ÇSGB osgb yani Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri olarak Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi olarak tanımlamaktadır.

ORTAK SAGLİK VE GUVENLİK BİRİMLERİ

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ

İş sağlığı ve Güvenliği konusunda hizmet veren kurumlara yasal düzenleme ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından  yeni bir boyut kazandırıldı ve yeni bir tanımlama oluşturuldu. Bu tanımlama OSGB dir. OSGB Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kavramının kısaltmasıdır ve Bakanlığın yayımlamış olduğu yönetmelikler yasalar ve tüzüklerde de OSGB olarak kısaltmalı bir şekilde kullanılmaktadır. İşletmeler arasında şimdiden Bu OSGB kavramı osgb firmaları , osgb şirketleri , ortak sağlık ve güvenlik birimleri olarak isimlendirilmişlerdir.

OSGB Kurumları 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği  işletmelerin İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri amacı ile  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  tarafından yetkilendirilmiş tam zamanlı olarak en az bir adet  iş güvenliği uzmanı , iş hekimi , diğer sağlık personeli bulundurmak zorunda olan kuruluşlardır.

YETKİLİ OSGB LİSTESİ

OSGB – ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ YETKİSİNİ NEREDEN ALIR?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirirler. Bu yetkilendirme süreci için Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği içerisinde belirlenmiş olan fiziki ve alet edavat ve çalışan kriterlerini yerine getirerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuru yaparlar ve bu başvuru sonucu bakanlığın yapacağı yetkilendirme denetimini başarı ile tamamlayarak OSGB yani Ortak Sağlık ve Güvenlik birimi olurlar.

NEDEN OSGBLER

NEDEN OSGB FİRMALARI

ÇSGB  işverenlerin İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak gerekli uzman personelin işyerlerinde bulundurma durumlarını üç şekilde kriterlere bağlamaktadır. İlgili Tebliğ işverenlerin ;

MADDE 5 – (1) İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.
(2) İşveren, işyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde birinci fıkrada sayılan yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, OSGB’lerden hizmet alarak yerine getirebilir.
(3) İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda İSGB kurar. Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

Yukarıda ki maddelerden de anlaşılacağı  gibi  kurumlar işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile ayrı ayrı sözleşme imzalayarak  görevlendirebilecekleri gibi osgbler dende bu hizmeti alabilmektedirler.

OSGB HİZMETİ ALACAK FİRMALAR

OSGB HİZMETİ ALACAK  İŞLETMELER

6331 sayılı İs Sağlığı ve Güvenliği yasası çalışan sayısına ve ya tehlike sınıfına bakılmaksızın  tüm işletmelerin bir iş güvenliği uzmanı barındırarak işletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yasalar , yönetmelikler ,tüzükler doğrultusunda yasal uygulamaları yerine getirme zorunluluğu getirmektedir. İş sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının işletmelerde uygulanma süreci için  belirli tarih aralıklarında işletmelerin çalışan sayısına ve iş sağlığı ve güvenliği açısında  tehlike sınıflarına göre geçiş ön görülmüştür. Geçiş Süreci 6331 sayılı İs Sağlığı ve Güvenliği yasası ile açıklanmış olup İşletmelerin OSGB hizmeti alma zorunlulukları

İş sağlığı ve güvenliği açısında tehlike sınıfı ayırt etmemeksizin   50 ve 50 den  çok çalışanı bulunan işletmeler  için iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu ve ya bir OSGB firması ile anlaşarak OSGB hizmeti alma zorunluluğu 6331 Sayılı Yasadan önce de bulunmaktaydı. 1 Ocak 2013 Tarihi itibari ile 6331 Sayılı kanuna göre bu durum devam edecektir.

50 çalışandan az çalışanı olan iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike sınıfı tehlikeli ve çok tehlikeli olarak belirlenmiş olan işletmeler  için iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu  ve ya bir OSGB firmaları ile anlaşarak OSGB hizmeti alma zorunluluğu 30 Haziran 2013 tarihinden itibaren gerekmektedir

Kamu kurumları ile 50 kişiden  az çalışanı olan ve iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike sınıfı az tehlikeli olarak belirlenmiş olan işletmeler için iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu ve ya bir OSGB firmaları ile anlaşarak OSGB hizmeti alma zorunluluğu 30 Haziran 2014 tarihinden itibaren gerekmektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞVEREN SORUMLULUKLARİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  İŞVEREN  SORUMLULUKLARI

6331 sayılı İs Sağlığı ve Güvenliği yasası ilk olarak 30 Haziran 2012 Tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanmış ve bu yasa gerek sektörden gerekse  sivil toplum kuruluşlarından gelen istekler üzerine yasanın yoruma açık ve piyasa gereksinimlerini karşılamayacağı düşünülen alanlarını düzenlemek amacı ile tebliğler ile Osgb Ortak Sağlık Güvenlik kuruluşlarının yetkilendirilmesinde , İş Güvenliği Uzmanlarının sınıflandırılmasında , İşletmelerin faaliyet alanlarına göre Çok tehlikeli , tehlikeli ve  az tehlikeli sınıflandırmalarında , iş verenin yükümlülüklerinde belirli değişikliklere gidilmiştir.

6331 Sayılı İs Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre işverenler kademeli geçiş süreçlerinde bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi  ile anlaşma yapmak  zorunluluğu  ile birlikte ;

- Çalışanlar sağlık gözetiminden geçmeden işe başlatmama

-  işyerinde acil durumlara karşı eylem planı hazırlama

- Çalışanlara, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş sağlığı güvenliği eğitimi verdirmek

  (Bu eğitim bakanlık tarafından yetkilendirilmiş İş Güvenliği Uzmanı tarafından verilir)

- Risk değerlendirmesinin yapılmaması ve Risk analizinin oluşturulması

gibi en temel iş sağlığı güvenliği önlemlerinin alınmasını zorunlu hale getirmiştir.

OSGB HİZMETİ ALMAMA CEZASI

OSGB HİZMETİ ALMAMA CEZASI NEDİR 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Madde  6.1 gereğince  Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

6331 Sayılı yasa doğrultusunda osgb sözleşmesi bulunmaması cezası  için işçi başına 5000 TL dir